åpningstider


Åpningstider

Sommeråpner pinseaften 8. juni  kl 1100 - åpent tom 1. september 2019
Velkommen innom!

Onsdager og Lørdager 1100 - 1600

Søndager 1200 - 1600

Servering, møter og annet opplegg
for grupper er også tilgjengelig
utenom normal åpningstid.